De overstap naar Carefriend: Zintri Zorggroep Nederland B.V.

Zintri Zorggroep Nederland B.V. werkt al jaren met Qurentis Care en Collabris. Na een uitgebreid inventarisatietraject hebben zij het besluit genomen om ook de overstap naar Carefriend te gaan maken. In juli gaan we starten met de eerste intake om de implementatieperiode verder vorm te geven. Het streven is om 1 juli 2024 live te gaan. Samen met Sonny de Nijs, directeur bestuurder bij Zintri Zorggroep, hebben we het over de verwachtingen van de implementatieperiode én de redenen van Zintri om voor Carefriend als ECD kiezen.

Wat voor zorg levert Zintri Zorggroep?

Sonny: ‘Wij leveren voornamelijk autisme specialistische zorg aan mensen met een normale tot bovengemiddelde intelligentie. We bieden begeleiding voor Wmo jeugd, maar ook Scheiden Wonen en Zorg (via WLZ en WMO Beschermd Wonen). Voor de woonzorg werken we samen met woningbouw coöperaties en particuliere ontwikkelaars. We streven hierbij altijd naar uitstroom, maar soms is deze woonzorg het hoogst haalbare en kunnen we hiermee intramurale zorg voorkomen. Cliënten hebben bij ons altijd een eigen voordeur, wat een gevoel geeft van autonomie. In onze begeleiding ondersteunen wij in zaken waar onze cliënten in het dagelijks leven tegenaan lopen. De zorg die wij leveren vraagt om een erg specifieke aanpak, dit is dan ook waarom wij een contextuele, systeemgerichte visie hebben. We kijken altijd naar wat er nodig is voor de cliënt en bieden altijd maatwerk. Dit doen we met zowel systeembegeleiders als reguliere begeleiders. Momenteel zijn we ook bezig met de ontwikkeling van zorgverzekeringswet behandeling. We hebben een regiebehandelaar is huis en we willen ons pakket verbreden.

We zijn begonnen met 75% jeugd en 25% volwassenen. Met de overgang naar de gemeenten twee jaar geleden, zijn die aantallen nu volledig andersom. Jeugd daalt nog steeds naar nu nog maar 19%. We doen nu ook een aantal pilots met community building binnen Beschermd Wonen. Dit maakt dat de beweging gemaakt kan worden. Maatschappelijk, maar ook in de zorg, van individueel naar collectief.’

Wat is voor jullie het meest belangrijk in een ECD?

‘Om onze methodieken en processen zo goed mogelijk in een ECD onder te kunnen brengen is maatwerk  en integraliteit voor ons de belangrijkste reden geweest om voor Carefriend te kiezen. Voorheen werkten wij mij ‘Ijza’ en daarna met Qurentis. Wij waren altijd al erg tevreden met Qurentis vanwege de mogelijkheden om maatwerk toe te voegen. We hebben lang getwijfeld of we moesten gaan voor een algemeen systeem, of een systeem dat meer maatwerk toeliet. Uiteindelijk hebben we besloten dat wij een specialistische organisatie zijn en daarom echt voor dat maatwerk willen gaan. Wij richten ál onze processen tot in detail in. Bijvoorbeeld ons in- en uitstroom proces; Qurentis biedt daar een prachtig platform voor en daar zijn wij super tevreden over. Ook de koppeling met Collabris vinden we heel goed werken. Daarnaast vinden we het fijn dat nieuwe landelijke eisen goed en snel worden opgepakt en in de applicatie worden verwerkt.
We stroomlijnen onze processen met de ISO en we werken helemaal lean. Meerdere processen worden daarom ook jaarlijks tegen het licht gehouden. Procesoptimalisatie kunnen we daardoor meteen doorvoeren. Het systeem wijst ons de weg.’

“Dat je écht je procesbeschrijving kunt inbouwen, dat is geniaal!”

Waarom hebben jullie voor Qurentis als leverancier gekozen?

‘Wat we heel positief vinden is dat Qurentis zelf eigenaarschap neemt bij haar klanten. Met de vernieuwde Customer Service afdeling wordt het nog makkelijker om te schakelen over de gewenste inrichting. Ik vind het fijn dat dit bij jullie intern kan, daar kijk ik echt naar uit. Met onze partner stemmen we de processen af en Qurentis doet, samen met ons, de inrichting. Die splitsing vinden wij heel fijn werken. Flexibiliteit is voor ons belangrijk, maar ook de prijs kwaliteit verhouding van Carefriend was voor ons een reden om voor Carefriend te gaan. Plus natuurlijk de mogelijkheid om onze inhoudelijke processen vorm te geven naast de administratieve processen. Dat je écht je procesbeschrijving kunt inbouwen dat is geniaal. Vaak kan dit maar beperkt en niet op totaalniveau. Ik vind dat Carefriend daar het beste, integrale systeem in heeft. Ik ben echt heel tevreden.’

‘Ik heb alle vertrouwen in de implementatieperiode’

Wat zijn jullie verwachtingen van de implementatieperiode?

‘Wij hebben heel veel processen die we in willen bouwen. Een voorbeeld is ons in- en uitstroom proces, maar ook ons proces rondom hoofd- en onderaannemerschap. Ik vind het daarom heel spannend om dit allemaal te gaan implementeren. Alles valt of staat met een juiste inrichting. We hebben ons met onze veelheid aan processen krachtig, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar gemaakt. Ons ECD is echt één van onze krachten, daarom vind ik het heel spannend om dit ook zo te behouden. Vooral het administratieve stukje, omdat al onze indicaties, declaraties en facturaties daarop draaien. Daar mogen echt geen verstoringen in komen. Ook hebben we heel veel zorgplannen die met maatwerk zijn ingebouwd en bepaalde dashboards vanwaaruit we nu werken. Dit moet straks allemaal op de juiste manier ook vanuit Carefriend mogelijk gemaakt gaan worden. Spannend, maar ik heb er alle vertrouwen in en we kijken ernaar uit!’

Leave a Reply

Your email address will not be published.