Carefriend is klaar voor de nieuwe Wegiz en pakt haar rol als DVZA voor de kleinschalige zorg

De Tweede Kamer heeft in september 2022 unaniem het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen. Deze wet verplicht zorgverleners om bepaalde zorggegevens digitaal met elkaar uit te wisselen en conform welke afspraken dit dient te gebeuren (eenheid van taal en techniek). De belangrijkste laatste amendementen (wetswijzigingen) gaan over het uitwisselen van gegevens met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) en het inzetten van koppelvlakken (API’s) om de communicatie tussen twee bronsystemen gemakkelijker te maken. Naar verwachting gaat de wet per 1 januari 2024 van kracht. 

Over de Wegiz
De wet gaat zorgaanbieders verplichten om elektronisch cliëntgegevens met elkaar én met cliënten uit te wisselen. Zorgprofessionals dienen over correcte, actuele en uniforme cliëntgegevens te beschikken om passende zorg te verlenen en de (betrokkenen rondom de) cliënt administratief zo min mogelijk te belasten. Vele zorgorganisaties en officiële instanties hebben zich inmiddels geconformeerd aan het integraal zorgakkoord, om informatie in de keten op een goede manier uit te kunnen wisselen. De Wegiz richt zich in eerste instantie op vier soorten digitale gegevensuitwisselingen: 

  • Digitaal voorschrijven en ter hand stellen (medicatieoverdracht) 
  • Basisgegevensset Zorg (BgZ) 
  • Verpleegkundige overdracht (eOverdracht – Nictiz) 
  • Beeldbeschikbaarheid (informatiestandaard Beeldbeschikbaarheid) 

Hoe geeft Qurentis invulling aan de Wegiz? 

In 2022 hebben we met project MedMij (PGO) en eOverdracht al flink voorgesorteerd op de toepassing van de aanstaande wet Wegiz in onze systemen. Daarbij hebben we met enkele pilotklanten en collega-leveranciers een traject doorlopen waarbij gegevens veilig worden verstrekt aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van de cliënt. Ook werken we eraan om gegevens met ketenpartners uit te wisselen in het project eOverdracht. Beide projecten krijgen in 2023 verder gestalte. 

Meer weten?  Heeft u vragen over de Wegiz of over de plannen van Qurentis rondom elektronische gegevensuitwisseling in de zorg? Neem dan contact met ons op via 040 – 201 00 40 of info@qurentis.nl.