< Alle onderwerpen
Afdrukken

Medewerker contracten

Het is mogelijk om medewerker contracten bij te houden in Carefriend. Dit kan in het Careblock “Overzicht medewerker contracten”, welke beschikbaar is in het domein “Medewerker” (als u een medewerker opent). Als dit Careblock nog niet is geplaatst op een tabblad in het domein “Medewerker”, dan kunt u deze via “Beheer – Tabbladen” zelf toevoegen door een tabblad te openen, en daar via de knop “Bibliotheek” het Careblock te plaatsen op het betreffende tabblad.

Een medewerker kunt u openen via “Beheer – Medewerkers” of via de module “Medewerkers”. In deze handleiding openen we een medewerker via de eerste optie. We hebben voor dit voorbeeld speciaal een tabblad aangemaakt waarop alleen het Careblock “Overzicht medewerker contracten” is geplaatst.

 

Medewerker contract toevoegen

Om een nieuw contract in te richten, klikt u op rechtsboven op het plus icoon (afbeelding 1 – groene kader).

Afbeelding 1
Er opent een nieuw formulier, met een aantal tabjes.

 

Medewerker contract – Contract informatie

Op de tab “Contract informatie” kunt u het volgende invullen: Vanaf datum, Tot en met datum (bij niet vast dienstverband), Extern contractnummer, en als laatste selecteert u het dienstverband. Klik vervolgens op de knop “Opslaan” (afbeelding 2).

Afbeelding 2

 

Medewerker contract – Functies

Op de tab “Functies” kunt u één of meerdere functies toevoegen die een medewerker uitoefent onder hetzelfde contract. Om een functie toe te voegen, klikt u rechtsboven op het plus icoon (afbeelding 3 – groene kader).

Afbeelding 3

Er opent een formulier, waarin u de functie kan selecteren. De vanaf datum wordt automatisch gevuld met de startdatum van het contract, maar u kunt hier ook een latere vanaf datum kiezen. Een tot en met datum kiezen is niet verplicht. Klik vervolgens op “Opslaan” om de functie toe te voegen (afbeelding 4).

Afbeelding 4

U heeft nog de mogelijkheid om een toegevoegde functie te bewerken, of om een extra functie toe te voegen. We gaan verder naar de tab “Salaris”.

 

Medewerker contract – Salaris

Afbeelding 5
Op de tab “Salaris” kunt u één of meerdere salarissen toevoegen die een medewerker krijgt uitbetaald. Om een salaris toe te voegen, klikt u rechtsboven op het plus icoon (afbeelding 5 – groen kader).

Afbeelding 6

Er opent een formulier, waarin u het volgende kan invullen: Brutosalaris, Per maand/4 weken/week/uur, vanaf datum, tot en met datum, salarisschaal en trede. De vanaf datum wordt automatisch gevuld met de startdatum van het contract, maar u kunt hier ook een latere vanaf datum kiezen. Een tot en met datum kiezen is niet verplicht. Klik vervolgens op “Opslaan” om het salaris toe te voegen (afbeelding 6).

U heeft nog de mogelijkheid om een toegevoegd salaris te bewerken, of om een extra salaris toe te voegen.

Medewerker contract – Contracturen

Afbeelding 7

 

Op de tab “Contracturen” kunt u per functie contracturen toevoegen. Om contracturen toe te voegen, klikt u rechtsboven op het plus icoon (afbeelding 7- groen kader).

 

Afbeelding 8

Er opent een formulier, waarin u het volgende kan invullen: Functie, vanaf datum, tot en met datum, contracturen, per week/maand/4 weken. De vanaf datum wordt automatisch gevuld met de startdatum van het contract, maar u kunt hier ook een latere vanaf datum kiezen. Een tot en met datum kiezen is niet verplicht. Klik vervolgens op “Opslaan” om de contracturen voor de geselecteerde functie toe te voegen (afbeelding 8).

U heeft nog de mogelijkheid om de toegevoegde contracturen te bewerken, om extra contracturen toe te voegen voor dezelfde functie maar met een andere start- en einddatum, of om nieuwe contracturen toe te voegen voor een andere functie dat binnen hetzelfde contract wordt uitgevoerd door de medewerker.

 

Medewerker contract – Vakantie uren / TVT uren / LFB uren

Afbeelding 9
Op de tab “Vakantie uren” kunt u de vakantie uren toevoegen of beheren. Om vakantie uren toe te voegen, klikt u rechtsboven op het plus icoon (afbeelding 9- groene kader).

 

Afbeelding 10

Er opent een formulier, waarin u het volgende kan invullen: Vanaf datum, tot en met datum, aantal uur, reden mutatie. Klik op de knop “Opslaan” om het aantal vakantie uren op te slaan (afbeelding 10).

Tip: Het is aan te raden om een startsaldo als eerste toe te voegen, waar u het huidige resterend saldo tot aan het eind van het kalenderjaar invult. Stopt het contract binnen het huidige kalenderjaar, dan vult u het resterend saldo in tot aan het eind van de contractduur.

Voor de tabs “TVT-uren” en “LFB-uren” hanteert u dezelfde werkwijze als voor de tab “vakantie uren”. Zo kunt u bijvoorbeeld TVT uren aftrekken van het openstaand aantal TVT uren als een medewerker deze uren wil laten uitbetalen.

 

Contract van concept naar definitief zetten

Als u een contract aanmaakt, dan start dit contract altijd in de status “Concept”. Om een contract te kunnen gebruiken, moet u eerst het contract de status definitief geven door op de knop rechtsboven in het groene kader klikken (afbeelding 11 – groene kader).

Afbeelding 11

Er opent een nieuw venster waarin u om bevestiging wordt gevraagd. De status “Definitief” betekent dat het contract niet meer kan worden bewerkt. Om het contract te kunnen bewerken, moet u er een revisie van aanmaken.

 

Bestaand Contract bewerken

Een bestaand contract kan niet zomaar worden bewerkt, omdat het de status “Definitief” bevat. Om een bestaand contract te kunnen bewerken, maakt u er een revisie van door op het kopieer icoon te klikken (afbeelding 12- groene kader).

Afbeelding 12

Er opent eerst een scherm met de vraag om te bevestigen dat u een revisie gaat aanmaken van het dienstverband. Klik op “Bevestigen” als u door wil gaan (afbeelding 13).

Afbeelding 13

De melding verschijnt in beeld dat de revisie is aangemaakt. Keer terug naar het Careblock “Overzicht medewerker contracten” om het nieuwe conceptcontract te openen. Voer de gewenste bewerkingen uit in dit conceptcontract, klik op “Opslaan”, en zet dit concept weer op definitief. De vorige versie verandert automatisch van de status “Definitief” naar de status “Vervallen”.

Bestaand contract niet meer gebruiken

Het kan voor komen dat u een definitief contract niet meer wil toepassen.

Afbeelding 14

Om aan te geven dat een bestaand contract niet meer wordt gebruikt, klikt u op de knop “Contract op vervallen zetten” (afbeelding 14 – groene kader). Er opent eerst een scherm met de vraag om te bevestigen dat u het contract de status “Vervallen” wil geven (afbeelding 15).

Afbeelding 15

 

Let op: zet een medewerker contract nooit op vervallen als het ‘verlopen’ is. Oftewel, als de looptijd van het contract volledig in het verleden ligt. Wanneer u een contract op vervallen zet dan kan het contract namelijk niet meer gebruikt worden om urenbriefjes uit te rollen, indienen en accorderen. En voor een verlopen contract wilt u natuurlijk dat dit nog wel mogelijk is! Zet een contract daarom echt enkel op vervallen als het contract foutief gevuld is of echt niet meer geldig is.